Algemene voorwaarden VBH Nederland BV

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de metaalnijverheid (Metaalunievoorwaarden), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder no 1501/91, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, die voor de eerste maal werd gedeponeerd op 31 december 1991, doch sindsdien enige malen is aangevuld en gewijzigd, inschrijving K.V.K. Breda 20051944.

Metaalunie voorwaarden Nederlands
  Download

Metaalunie voorwaarden Engels 
Download

Metaalunie voorwaarden Duits
Download 

Aanvullende voorwaarden

1. Algemene en verkoopsvoorwaarden
– Aan eventuele drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
– Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
– Reclamaties binnen 8 dagen.
– Speciaal bestelde goederen worden niet retour genomen.
– Bij geopende of gedemonteerde artikelen vervalt automatisch de garantie.
– Retourzendingen worden alleen geaccepteerd in overleg en na goedkeuring van onze verkoopafdeling.
– Voor retourgoederen veroorzaakt buiten onze schuld en na acceptatie van onze verkoopafdeling, brengen wij minimaal 15% behandelingskosten in rekening.

2. Leveringsvoorwaarden
Alle prijzen zijn vermeld in EURO, exclusief BTW.
– Opdrachten met een totaalbedrag tot € 200,– netto worden belast met € 20,– behandelingskosten.
– Leveringen zijn franco huis vanaf een factuurwaarde van € 500,– netto, exclusief BTW.
– Leveringen tot € 500,– netto, excl. BTW, worden belast met verzendkosten:

Vervoerswijze (Nederland) Standaard
Pallet en lengte vervoer van 3 meter en langer € 48,00
Pakketdienst € 17,50

3. Betalingsvoorwaarden
Betalingen binnen 30 dagen netto na factuurdatum.

4. Afhalen
Mede als gevolg van de corona-maatregelen is besloten per direct te stoppen met balieverkoop. U wordt daarom vriendelijk verzocht uw bestellingen via onze webshop www.vbh24.nl te plaatsen. Uw bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk op het door u opgegeven adres afgeleverd. Geen particuliere verkoop.