Digital Meeting – Automatiseren en digitaliseren van aluminium constructeurs in Nederland

In Uncategorized by Marketing

Automatiseren en digitaliseren in de bouw. Het gaat misschien nog niet zo snel als we zouden wensen. Toch is er een sector die al behoorlijk ver staat: die van de aluminium constructeurs. Maar ook hier is nog genoeg ruimte om verdere stappen te zetten. Reden voor Facade360 om een Digital Meeting te organiseren over dit topic met aan onze virtuele tafel een gemêleerd gezelschap van toonaangevende software-experts en gerenommeerde aluminium constructeurs.

In hoeverre is de huidige productie bij aluminium constructeurs in Nederland reeds geautomatiseerd en gedigitaliseerd?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Het bewerken van profielen gaat al redelijk geautomatiseerd. Het samenstellen van elementen, zoals het beglazen en het inbouwen van hang- en sluitwerk, gebeurt veelal nog met de hand. Dit heeft vooral te maken met de specialistische aard van de werken in Nederland, een groot gedeelte van de oplossingen op de vaak complexe vraagstukken staat niet voorgeschreven in catalogi. Hoe meer maatwerk, hoe moeilijker het is om de productie te automatiseren en hoe minder het rendeert.

Technisch is er echter al heel veel mogelijk. We vinden het vandaag de dag maar wat normaal dat er CNC-machines staan in de productiehal. Tien jaar geleden was dat bij nog geen 30% van de aluminium constructeurs het geval. De software-experts concluderen dat de sector al heel ver is geautomatiseerd, maar dat er natuurlijk nog veel meer mogelijk is. Of die behoefte echt leeft, is afhankelijk van het type bedrijf. Voor aluminium constructeurs die zich vooral toeleggen op maatwerk met veel variatie in productiebadges, is het maar de vraag of het interessant is om verder te gaan in automatiseren.

Een sterk punt van aluminium is bovendien dat het maken van een matrijs heel eenvoudig is. Aluminium constructeurs verwerken doorgaans wel drie of vier profielsystemen door elkaar, allemaal met afwijkende eigenschappen. Als je daar drie calculators of werkvoorbereiders op zet, maken ze onafhankelijk van elkaar drie verschillende keuzes. Hier is volgens de software-experts vaak nog ruimte voor standaardisering en digitalisering om betere en slimmere keuzes te maken en fouten te voorkomen.

Waar ligt de behoefte van de aluminium constructeurs aan deze meeting?

In het delen van informatie in alle fasen, van engineering (3D /BIM) naar productie. En specifiek in de productieomgeving een betere koppeling tussen de verschillende werkstations. Het is niet moeilijk meer om een CNC-bewerkingsmachines digitaal aan te sturen. Dat proces is over het algemeen goed ingericht. Vervolgens worden de profielen gezaagd en gaan ze de kar op richting assemblage. Hier mist veelal een koppeling met de afmontage, beglazing, enz. Vanaf dat punt zijn veel aluminium constructeurs zoekende naar een juiste oplossing.

De behoeften om het logistieke proces beter in richten en dan vooral de informatie uit te wisselen, waaronder ook track and trace, zien de software-experts ook. Het mooie is, er zijn oplossingen voor. Tools om producten over alle werkstations te kunnen volgen. Elke werknemer in de productiehal krijgt alleen die informatie te zien die voor hem of haar bij dat werkstation relevant is. Niet meer, niet minder. De software-experts verwachten dat deze oplossingen een grote vlucht gaan nemen. De behoefte is groot.

Overigens hoeven we geen ‘gouden ei’ te verwachten. Er zullen altijd softwarepakketten naast elkaar blijven bestaan. Eén integrale tool is niet wenselijk, maar wel één centrale database, waaruit de verschillende tools putten. Die is er (nog) niet en dat maakt het voor veel gebruikers ontzettend complex. Waar laat je je aanvullende informatie en waar landt die data? Vroeger schreef je dat op een briefje…

Softwarepakketten onderling met elkaar laten ‘praten’ gaat perfect met api-koppelingen. Een van de grootste uitdagingen waar we vandaag met automatiseren tegenaan lopen, is dat er ontzettend veel data wordt verzameld. Alleen een ruit al bestaat uit ongelooflijk veel parameters. Al die informatie maakt bestanden zo zwaar dat ze niet meer te hanteren zijn. De software-experts zijn ervan overtuigd dat ook hier een oplossing voor komt. Dat wordt nog eens onderstreept door het feit dat de markt steeds transparanter wordt. Aluminium constructeurs communiceren onderling, datzelfde geldt voor beslagleveranciers, voor softwareleveranciers, enz. Die transparantie was er enkele jaren geleden absoluut niet.

Hoe ga je een software-integratiefase tegemoet?

Ga het gesprek aan met verschillende softwareleveranciers. Nodig ze uit en vertel waar de behoefte ligt, luidt het advies. Ieder bedrijf is nu eenmaal anders. Gerenommeerde softwareleveranciers zullen open en eerlijk zijn of de applicatie past bij het beoogde doel. Bovendien ben je op die manier verzekerd van een goede interoperabiliteit tussen de pakketten van de verschillende leveranciers.

De aluminium constructeurs merken op dat het niet altijd even duidelijk is welke richting softwareleveranciers opgaan. Dat zou wellicht het proces van digitaliseren en automatiseren kunnen vereenvoudigen of versnellen. De software-experts benadrukken dat het daarom belangrijk is om voortdurend in gesprek te blijven met elkaar. De ontwikkeling moet gevoed worden vanuit de behoefte die leeft bij aluminium constructeurs. En die behoefte verschilt per land, soms zelfs per regio of per bedrijf. Maar dan moet die terugkoppeling er wel komen.

Ontwikkelingen gaan voor aluminium constructeurs natuurlijk nooit snel genoeg. Erken dat integraties of nieuwe/specifieke ontwikkelingen nu eenmaal tijd kosten. Dat wordt wel eens vergeten. Maak een integratieplan met stappen, milestones, en benoem een integratiemanager. Het is inderdaad belangrijk om de conversatie gaande te houden, adviseren de software-experts. Ook is het belangrijk om gebruikers een degelijke training te laten volgen om de software ten volle te benutten. In Nederland wordt er volgens de experts te weinig geïnvesteerd in het trainen van personeel. Als je niet exact weet wat er allemaal mogelijk is, wordt er snel teruggegrepen naar het aloude papier.

Papierloos werken. Is het echt mogelijk?

Over papier gesproken, is papierloos werken echt mogelijk? Ja, zeggen de software-experts. Maar voor veel aluminium constructeurs is het nog geen realiteit. Het moet ook geen doel op zich zijn. Zie het als een prettige bijkomstigheid van automatiseren. Het doel moet zijn om de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek te tonen. Het gevolg daarvan is dat je papierloos gaat werken.

Het is vooral ook een kwestie van gewenning. Vaak worden stuklijsten nog de productiehal in gestuurd om maar ‘iets’ vast te kunnen houden. Men is het gewend en denkt zo meer grip te hebben. Soms is dat ook het geval en worden aanvullende notities gemaakt op papier. Kennelijk sluit de informatie op het scherm dan nog niet helemaal aan bij de behoefte. De kunst is dus om dat eerst goed in te richten. Papier is ook een ‘generatiedingetje’. Helemaal wegnemen is vooralsnog lastig, maar het is technisch prima mogelijk, mits goed ingericht.

In het voortraject daarentegen is men al meer gewend aan papierloos werken. Het model is leidend en soms belangrijker dan de tekening. Sterker nog, in BIM-protocollen staat dat alle extracten afkomstig moeten zijn uit het BIM-model. Er is dus wel degelijk een verschuiving gaande richting papierloos. Nederland loopt daarin absoluut voorop, constateren de software-experts. Begin eraan, ga experimenteren samen met de medewerkers op de vloer en bouw vervolgens het papier langzaam af. Dat leidt uiteindelijk tot een duurzame oplossing.

Conclusie

Het merendeel van de aluminium constructeurs in Nederland is al goed op weg als het gaat om automatiseren. Digitaliseren en papierloos werken vraagt nog wel de nodige aandacht. Maar ook dat is een kwestie van tijd. De mogelijkheden zijn er en de wil is er om nieuwe technieken te omarmen. Begin eraan en ga ermee aan de slag, luidt het devies. Uiteindelijk worden aluminium constructeurs gedwongen zich verder te ontwikkelen, te digitaliseren en te automatiseren. Concurrentie uit het (verre) buitenland met gestandaardiseerde concepten en een ver doorgevoerde geautomatiseerde productie ligt op de loer.

Al maken de aluminium constructeurs in deze sessie zich om de concurrentie uit het buitenland nog niet zo’n zorgen. Aluminium verwerken is een vak. Architecten zouden bovendien gillend gek worden als alles gestandaardiseerd zou worden in Nederland. Voor complexe projecten krijgen aluminium constructeurs vaak slechts een ruwe schets in handen in plaats van een volledig uitgewerkte scope. Ze fungeren in Nederland vooral ook als kennisfabriek. Ze adviseren, engineeren, leveren en dragen de verantwoordelijkheid over het resultaat. Dat is een groot verschil. Maar om dat allemaal goed te blijven managen, de efficiency te verhogen en de kostprijs te reduceren, is digitaliseren en automatiseren een voorwaarde voor de toekomt. Dat kan alleen met de juiste partners om je heen.

Deelnemers:

Alkondor, Maurice Bakker

Aluvo, Albert de Jong

Asteq, Mauries Boley

Blitta, Matthijs Rauh

CAD-PLAN, Jochem de Langen

Driessens, Tom Driessens

ISD Benelux, Willem van Kreij

Orgadata, Paul Thyssen

TGM, Lars van Beers

VBH Nederland, Wim de Snayer