Voorwaarden en Privacy verklaring

Algemeen
Het bezoek aan en gebruik van de websites van VBH Nederland BV (hierna: VBH) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

VBH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de informatie op onze websites eenzijdig te wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de aangeboden informatie, inclusief deze voorwaarden is gewijzigd. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden van onze webwinkel

Uitsluiting van aansprakelijkheid en garantie

VBH redigeert de informatie op haar website met grote zorgvuldigheid en besteedt veel zorg aan datgene dat op de website wordt vermeld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de website van VBH kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. VBH garandeert niet dat informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
VBH sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Informatie van derden
In deze website kunnen verwijzingen of hyperlinks zijn opgenomen die leiden naar websites buiten het domein van VBH. Deze websites zijn geen eigendom VBH maar zijn ter informatie van de bezoeker. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website van VBH. Hoewel VBH uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, of voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VBH worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van VBH of derden. Het is niet toegestaan om de website van VBH of gedeeltes daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VBH. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van deze website en de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. (Breda)

Privacy verklaring

Wij van VBH respecteren de privacy van al onze relaties en de gebruikers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons via de website of op andere wijze verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. VBH is verantwoordelijk voor de veiligheid van de, door VBH verzamelde,  persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Op deze pagina leest onder andere u welke gegevens wij opslaan, met welk doel, hoe wij met deze data omgaan en wat uw rechten hierbij zijn.

Onze gegevens
VBH Nederland BV
Houtduifstraat 22
4901BP Oosterhout

E-mail: info@vbh-nl.com
Telefoon: 0162 483 400

KvK-nummer:  20051944

websites: www.vbh-nl.com & www.vbh24.nl

Welke persoonsgegevens bewaren wij van u?
VBH beschikt over uw (zakelijke) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (zakelijk)
 • Telefoonnummer (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld tijdens schriftelijke correspondentie, bij telefonisch overleg of wanneer u een profiel op de website aanmaakt
 • Internetbrowser en type apparaat (pc, tablet of mobieltje)
 • Bestelhistorie
 • Persoonlijke favorietenlijsten

 Waarom slaan wij gegevens op?

Zaken doen
We willen weten wat u drijft. Alleen zo kunnen we uw verwachtingen overtreffen. Daarom hebben we graag persoonlijk contact met u over oplossingen en uw bestellingen. Uw telefoonnummer en e-mailadres zijn daarbij uiteraard noodzakelijk.

Uw bestelling leveren
Afspraak is afspraak. Daar kunt u ons altijd aan houden! Zeker als het uw bestelling betreft. Om u bestelling te kunnen leveren hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen wij u op de hoogte houden over uw bestelling. Wanneer het voor uw bestelling nodig is, delen wij uw gegevens met onze partners, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Uw account op VBH24.nl
Op VBH24.nl heeft u een klantenprofiel zodat u niet allerlei zaken steeds opnieuw hoeft in te vullen. Wij bewaren ook uw eerdere bestellingen zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden. Voor deze service slaan wij noodzakelijke gegevens op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, bestelhistorie en overige opgegeven informatie.

Nieuwsbrieven en brochures
Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en brochures bewaren wij uiteraard uw adresgegevens en e-mailadres.

Analyse website
VBH analyseert anonieme data van bezoekgedrag op onze website, zoals de volgorde waarin pagina’s worden bezocht, welke knoppen er worden aangeklikt en hoe lang bezoekers op een pagina verblijven. Zo kunnen wij het gebruikersgemak van onze de website verbeteren én onze producten en diensten beter afstemmen op de voorkeuren van onze klanten en bezoekers.

Wettelijke verplichting
Tot slot verwerken wij persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren (zie hierboven) waarvoor de betreffende gegevens zijn verzameld.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
De bescherming van uw gegevens nemen wij bijzonder serieus. VBH heeft dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik of wanneer u meer informatie wil, dan kunt u contact opnemen met of mailen naar privacy@vbh-nl.com

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden
VBH verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze uitsluitend als dat nodig is om onze overeenkomst na te komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sommige partnerbedrijven hebben uw gegevens nodig om uw opdracht te kunnen uitvoeren. Dit gaat voornamelijk om transporteurs die beschikking krijgen over uw adresgegevens.

Cookies
Op haar website maakt VBH gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestandjes) die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VBH gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In het geval dat u een cookie niet toestaat kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website van VBH.
Voor meer informatie over het beheer en het verwijderen van cookies verwijzen we u naar de instellingen van uw eigen browser.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies op onze website, waarmee we de werking kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website heeft gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht.

Tracking cookies van derde partijen en social media
VBH laat graag via beeldmateriaal en video zien waarmee wij u kunnen helpen. Natuurlijk wilt u óók graag onze locatie en bereikbaarheid kunnen vinden en eventueel de route naar onze vestiging plannen. VBH plaatst zelf géén tracking cookies, maar wij hebben geen invloed op de cookies van derden. Met uw toestemming plaatsen derde partijen (zoals YouTube en Google Maps) “tracking cookies” op uw apparatuur.

Ook zijn op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze derde partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Leest u de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. VBH houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met  / verwerking van uw (persoons)gegevens door derden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Vertrouwen en openheid hebben wij hoog in het vaandel staan; want samen kom je verder! Zeker als je op elkaar durft te bouwen. Daarom heeft u:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand te laten mailen naar u of naar een door u genoemde organisatie. Voor de veiligheid vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Tip: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Klik hier.


[njt_gdpr_privacy_settings]