Certificaten


Marktpartijen die bouwproducten op de markt brengen, moeten voldoen aan de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation). Die verordening vervangt sinds 1 juli 2013 de bouwproductrichtlijnen 89/106/EEC.

De producten die voldoen aan Europese normen en aangeboden worden binnen de EU, moeten beschikken over een CE-keurmerk en een prestatieverklaring (Declaration of Performance). Beide documenten moeten traceerbaar zijn en er moet in de inhoud worden verwezen naar de Verordening Bouwproducten.

systeQ sloten

Op het gebied van sloten en beslag hebben het CE-keurmerk en de traceerbaarheid betrekking op de producten voor gebruik in vlucht- en reddingswegen of de vereisten bij brand- en rookveiligheid.
Al onze systeQ-sloten (systeQ-S en systeQ-M) voldoen aan de gestelde eisen, hebben de juiste prestatieverklaringen en zijn voorzien van een CE-keurmerk. De conclusie: we leveren altijd het beste en meest compleet gekwalificeerde product.

Verscherping van CE-keurmerkeisen
De invoering van de norm Verordening Bouwproducten heeft ook veranderingen in het CE-keurmerk voor ramen en deuren (EN14351, deel 1) met zich meegebracht. Zo is de Verklaring van Overeenstemming vervangen door de Prestatieverklaring. Daarnaast stelt de Europese Commissie strengere eisen aan het verkrijgen van een CE-keurmerk.


3B-Toegankelijkheidscertificaten
3B Productcertificaat deurkruk HvN 8302